Legalizacija zgrada

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrade obuhvaća utvrđivanje osnovnih uvjeta za ozakonjenje, analizu trenutnog stanja, organizaciju i izradu potrebnih elaborata te ishođenje rješenja o izvedenom stanju koje omogućuje evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige. Završena zgrada odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju smatra se postojećom građevinom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.