Usluge

Projektiranje niskogradnje

Prometnice i pripadna infrastruktura, pješačke staze raskrižja, parkirališta, autobusna stajališta rješavaju se kroz građevinski projekt (idejni, glavni, izvedbeni projekti) i prometni elaborat. Uslugu uglavnom koriste gradovi i općine …Više

Prometni elaborati

Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji …Više

Nadzor gradnje

Stručni i obračunski nadzor gradnje u ime investitora provodi nadzorni inženjer tako da postupak izgadnje bude u skladu sa izdanim dozvolama, zakonima i posebnim propisima. Stručni nadzor građenja obiteljskih kuća provodi se …Više

Izrada projekata

Projektiranje je glavna djelatnost naše tvrtke, a sastoji se od niza aktivnosti koje je potrebno provesti kako biste dobili dozvole za gradnju i uporabu građevine, te obuhvaća planiranje, izradu skica, elaborata, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata …Više

Energetsko certificiranje

Za uvid u stvarno energetsko stanje zgrade, potencijal energetskih ušteda, iznos ulaganja i povrat investicije nužan je i nezaobilazan energetski pregled zgrade koji rezultira energetskim certifikatom. Energetski certifikat je dokument koji  …Više

Legalizacija zgrada

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrade obuhvaća utvrđivanje osnovnih uvjeta za ozakonjenje, analizu trenutnog stanja, organizaciju i izradu potrebnih elaborata te ishođenje rješenja koje omogućuje evidentiranje zgrade …Više

Etažiranje

Postupkom etažiranja uspostavlja se vlasništvo nad točno određenim dijelom nekretnine te tako uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige. Etažirati se mogu obiteljske kuće sa dvije ili više zasebnih funkcionalnih jedinica …Više

Vizualizacija

Vizualizacija je atraktivan i dojmljiv prikaz nekretnine, pa kako biste što bolje predstavili nekretninu koju prodajete potrebna Vam je kvalitetna 3D prezentacija. 3D vizualizaija može obuhvaćati cijeli objekt, zgradu u kojoj se nalazi Vaša nekretnina …Više

Organizacija tehničkih pregleda

Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon obavljena tehničkog pregleda (tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima …Više

U sklopu djelatnosti projektiranja, NOBISCUM d.o.o. zajedno sa svojim stručnim suradnicima može ponuditi sve potrebne projekte kod ishođenja dozvola za gradnju i upotrebu građevina, organizaciju i nadzor gradnje, te dodatno organizaciju tehničkih pregleda , izradu snimki za potrebe legalizacije zgrada, ili 3D vizualizaciju Vašeg objekta .