Usluge

cestaPROJEKTIRANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE Prometnice i pripadna infrastruktura, pješačke staze raskrižja, parkirališta, autobusna stajališta rješavaju se kroz građevinski projekt (idejni, glavni, izvedbeni projekti) i prometni elaborat. Uslugu uglavnom koriste gradovi i općine ali nije isključeno projektiranje za fizičke i pravne osobe.

prometni-elaboratiIZRADA PROMETNIH ELABORATA Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji.

 

nadzorNADZOR GRADNJE Stručni i obračunski nadzor gradnje u ime investitora provodi nadzorni inženjer tako da postupak izgadnje bude u skladu sa izdanim dozvolama, zakonima i posebnim propisima. Stručni nadzor građenja obiteljskih kuća provodi se u pogledu ispunjavanja mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

 

projektiranjePROJEKTIRANJE Projektiranje je glavna djelatnost naše tvrtke, a sastoji se od niza aktivnosti koje je potrebno provesti kako biste dobili dozvole za gradnju i uporabu građevine, te obuhvaća planiranje, izradu skica, elaborata, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Posebnu pažnju imaju projekti energetske obnove zgrada koji vraćaju uložene investicije kroz uštede u energiji, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života…


certificiranje
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I PREGLEDI ZGRADA Za uvid u stvarno energetsko stanje zgrade, potencijal energetskih ušteda, iznos ulaganja i povrat investicije nužan je i nezaobilazan energetski pregled zgrade koji rezultira energetskim certifikatom. Energetski certifikat je dokument koji sažeto prikazuje sva bitna energetska svojstva zgrade.

legalizacijaLEGALIZACIJA ZGRADA Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrade obuhvaća utvrđivanje osnovnih uvjeta za ozakonjenje, analizu trenutnog stanja, organizaciju i izradu potrebnih elaborata te ishođenje rješenja o izvedenom stanju koje omogućuje evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige. Završena zgrada odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju…


etaziranje
ETAŽIRANJE – IZRADA ELABORATA ETAŽIRANJA Postupkom etažiranja uspostavlja se vlasništvo nad točno određenim dijelom nekretnine te tako uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige. Etažirati se mogu obiteljske kuće sa dvije ili više zasebnih funkcionalnih jedinica, kao i veće ili velike zgrade.

 

vizualizacijaVIZUALIZACIJA Vizualizacija je atraktivan i dojmljiv prikaz nekretnine, pa kako biste što bolje predstavili nekretninu koju prodajete potrebna Vam je kvalitetna 3D prezentacija. 3D vizualizaija može obuhvaćati cijeli objekt, zgradu u kojoj se nalazi Vaš nekretnina ili se može se izraditi samo za Vaš stan, kuću ili poslovni prostor. Ako Vašu nekretninu treba adaptirati, kupcu možete ponuditi 3D rješenje…

 

tehnicki_preglediORGANIZACIJA TEHNIČKIH PREGLEDA  Prema Zakonu o gradnji izgrađena građevina smije se početi koristiti nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu – uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon obavljena tehničkog pregleda (tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom…)

 

 

Naš partner u gradnji i projektiranju:

Poduzeće ŽUPAN PROJEKT d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor
//Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje//
//Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada//