Legalizacija objekata

Legalizacija objekata

Naše poduzeće može Vam olakšati posao ili ga u potpunosti preuzeti u Vaše ime.
Legalizacija nezakonito izgrađene zgrade obuhvaća:
• Utvrđivanje osnovnih uvjeta za ozakonjenje
• Analizu trenutnog stanja
• Organizaciju i izradu potrebnih elaborata
• Predaju zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju
• Praćenje cjelokupnog postupka
• Ishođenje rješenja o izvedenom stanju

legalizacijaZakonom o postupanju s nezakonitim zgradama (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (ozakonjenje zgrada).
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Za nezakonito izgrađenu zgradu, prije podnošenja zahtjeva za Rješenje o izvedenom stanju, potrebno je definirati da li zgrada zadovoljava osnovne uvjete za ozakonjenje.
Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.

img-01

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:
• geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama
• tri primjerka arhitektonske snimke
• dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva
• uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta
• dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.

Informacije za nadzor gradnje i ponudu zatražite na navedenim kontakt brojevima ili putem mail-a.