Reference

2015 – 2017:

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta/ kružnih tokova/ prometnica/ nogostupa sa oborinskom odvodnjom

 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Lučko
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za odvojak Radničke ceste od ulice I. Kozari put do ulice Gordana Lederera
 • Izrada projektne dokumentacije za novo prometno rješenje, Trg. Sv.Šimuna – Mrzljak – Bežovanka
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Ulice Jordanovac i Lašćinske ceste – kružni tok sa javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom
 • Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Desprimska III. odvojak sa oborinskom odvodnjom
 • Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Drežnik sa oborinskom odvodnjom
 • Projektna dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Vinski put, Dubravica
 • Izrada idejnog projekta za izgradnju dijela Koturaške ceste, nove Unske – dionica II i dijela Bednjanske ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice sa gradnjom nogostupa u Malomlačkoj ulici i Gradskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnica u Vugrovcu Donjem, Markovo polje te spojna cesta Kuntaš i Augusta Šenoe
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnica u Adamovcu u ulicama Matije Gupca i Dragutina Domjanića
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na križanju Miškinine ulice i Ulice Stjepana Gradića
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Zvorničke ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Glavnici Donjoj u Glavničkoj cesti
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Glavničici u Ulici Glavničica
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice u Ulici Hrastov gaj
 • Izrada projektne dokumentacije za zacjevljenje odvodnog jarka i proširenje nogostupa u Brezovičkoj cesti
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Horvati izgradnjom nogostupa
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dragonožečke ceste izgradnjom nogostupa
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice sa gradnjom nogostupa u ulicama Novoselečki put, Sunekova, Miroševečka cesta i Čugovečki put
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice s gradnjom nogostupa u Kupinečkoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnica u Prepuštovcu u Glavnoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u u Gorancu u Glavnoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Sesvetskom Kraljevcu u Ulici Bedema ljubavi
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Soblincu u Mostarskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hvarske ulice izgradnjom nogostupa
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Planinini Donjoj u Planinskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Prekvršju u Prigorskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje prometnice u Starom Brestju u Brestovečkoj ulici
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Ulice “4” na području nekadašnje tvornice cementa
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice s izgradnjom nogostupa u Kaštelenskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice sa gradnjom nogostupa u Ulici dr. Luje Naletilića
 • Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Slanovečke ceste
 • Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice Novoselečki put
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Prelčeve ulice s odvojcima u Sesvetama

Izrada projektne dokumentacije za autobusna ugibališta/okretišta

 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Zlatarske ulice u Sesvetama s izgradnjom obostranih autobusnih ugibališta
 • Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju autobusnog okretišta u Vrapčanskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog stajališta u Ulici Čret i Svetošimunskoj ulici

Izrada projektne dokumentacije za uređivanje mosta/propusta

 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje mosta na Grančarskoj ulici kod raskrižja s Ulicom Šolići
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na potoku Lomnica
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na potoku Močirad u Ulici Gorana Šivaka
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na potoku Močirad u Ulici Drežnik

Izrada elaborata zaštite od požara

 • Izrada elaborata zaštite od požara – Sisački odvojak (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada elaborata zaštite od požara – Markulinska draga (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada elaborata zaštite od požara – Kašina (Mažuranićeva, Kašina)
 • Izrada elaborata zaštite od požara – Svetobarbarski odvojak
 • Izrada elaborata zaštite od požara – Ulica Mudifaji
 • Izrada elaborata zaštite od požara – Ivanovićev odvojak
 • Izrada elaborata zaštite od požara za vodoopskrbne cjevovode u prometnicama oznake „1“ „2“ i „3“ na području UPU- a Remetinec rotor – zapad

Izrada elaborat privremene regulacije prometa

 • Izrada elaborata privremene regulacije prometa za Bosutsku ulicu (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada elaborata privremene regulacije prometa za rekonstrukciju ulice Fakultetsko dobro
 • Izrada elaborata privremene regulacije prometa za 50 željezničkih- cestovnih prijelaza (Investitor HŽ Infrastruktura d.o.o.)

Projektna dokumentacija za vodoopskrbne cjevovode

 • Izrada projekta vodoopskrbnog cjevovoda za Travanjsku ulicu u Samoboru
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici II. Sisački odvojak (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Markulinska draga (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda naselja Falaščak, Samobor (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici E. Kumičića, Samobor (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda u prometnicama oznake „1“ „2“ i „3“ na području UPU-a Remetinec rotor – zapad

Projektna dokumentacija za javne kanale

 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku Bosutske ulice (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnih kanala u Kupinečkom Kraljevcu (GRAD ZAGREB, Služba za mjesnu samoupravu)
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javnog kanala u Demerju, ulica Drežnik (GRAD ZAGREB, Služba za mjesnu samoupravu)
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje odvodnog jarka u ulici Zadvorci (GRAD ZAGREB, Služba za mjesnu samoupravu)