Organizacija tehničkih pregleda

Prema Zakonu o gradnji( Zakon o gradnji , Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji ) izgrađena građevina smije se početi koristiti nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu – uporabnu dozvolu.
Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon obavljena tehničkog pregleda (tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu).

img-02Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor ili osoba koja je na temelju valjanoga pravnog posla ili nasljeđivanjem stekla od investitora pravo vlasništva podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo građevnu dozvolu odnosno lokacijsku dozvolu za gradnju građevine.
Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva. O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda tijelo graditeljstva dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan pri tehničkom pregledu osigurati nazočnost  sudionika u gradnji.
Članovi povjerenstva na tehničkom pregledu utvrđuju je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu.
Predsjednik povjerenstva za tehnički pregled, odnosno stručni djelatnik koji je obavio tehnički pregled dužan je nakon obavljenoga tehničkog pregleda    dostaviti zapisnik tijelu graditeljstva.
Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati svu potrebnu dokumentaciju.

Organizacija tehničkih pregleda uključuje:

• Analizu trenutnog stanja
• Predaju zahtjeva
• Pripremu dokumentacije (Potrebna dokumentacija za tehnički pregled)
• Organizaciju izrade potrebnih atesta
• Vođenje cjelokupnog postupka

Informacije za organizaciju tehničkog pregleda zatražite na navedenim kontakt brojevima ili putem mail-a.