Projektiranje objekata niskogradnje

Prometnice i pripadna infrastruktura, pješačke staze raskrižja, parkirališta, autobusna stajališta rješavaju se kroz građevinski projekt (idejni, glavni, izvedbeni projekti) i prometni elaborat. Uslugu uglavnom koriste gradovi i općine ali nije isključeno projektiranje za fizičke i pravne osobe.

Ulica Fakultetsko dobro u Zagrebu